Địa chỉ :
Nhà số 5, phố Đồng Cổ, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội
Email :
hiepnt@transworld.vn
Điện thoại :
0913 232 468
Tại sao là chúng tôi
Tiết kiệm chi phí
Giải pháp kho bãi

Địa chỉ

 

Địa chỉ:
Nhà số 5, phố Đồng Cổ, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Gọi đến trung tâm

 

Liên hệ :
+84 913 232 468
Dịch vụ vận tải và Kho bãi

Chúng tôi tự hào phục vụ nhiều khách hàng trong cả nước với các dịch vụ kho bãi của chúng tôi, đó là toàn diện, đáng tin cậy và linh hoạt - những phẩm chất cần thiết để giúp các doanh nghiệp trong thị trường này.